mơ thấy hoa loa kèn

Mơ thấy hoa loa kèn là điềm báo gì? Nên đánh con số đề nào?

Hoa loa kèn không phải là quốc hoa của nước ta nhưng trong phong tục tập quán của người Việt Nam ta thì loài hoa này vẫn giữ một vai trò đặc biệt. Các nhà tâm linh học cũng nói rằng: mơ thấy hoa loa kèn thường không tạo...